Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - - - - -   -
10:00 - - - - - - -
11:00 Pilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- -
12:00 - - - - - - -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - - - - - - -
17:00 - Παιδαγωγικά παιχνίδια
17:00
18:00
- Παιδαγωγικά παιχνίδια
17:00
18:00
- - -
18:00 TRX
18:00
19:00
Aerial Yoga / Hoops kids
18:00
19:00

Total Body
18:00
19:00

Aerial Yoga / Hoops kids
18:00
19:00
Ορθοσωμική
18:30
19:30
- -
19:00 Ορθοσωμική
19:00
20:00

Functional Training
19:00
20:00

Core Training
19:00
20:00
TRX
19:00
20:00
Functional Training
19:00
20:00
- -
20:00 Pilates
20:00
21:00
Yoga
20:00
21:00
Pilates
20:00
21:00
Pilates Cardio
20:00
21:00
- - -
21:00 - - - Yoga
21:00
22:00
- -  -
22:00 - - - - - - -