Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - - - - -   -
10:00 - - - - - - -
11:00 Pilates
11:00
12:00
- Pilates / Yogilates
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- -
12:00 TRX
19:00
20:00
- - - TRX
12:00
13:00
- -
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - TRX (Άνδρες)
16:00
17:00
- - - - -
17:00 Yoga
17:00
18:00
Aerial Yoga / Hoops kids
17:00
18:00
- Aerial Yoga / Hoops kids
17:00
18:00
- - -
18:00 TRX (Γυναίκες)
18:00
19:00
Mommy and body gym
18:00
19:00

Total Body
18:00
19:00

Mommy and body gym
18:00
19:00
Ορθοσωμική
18:30
19:30
- -
19:00 Ορθοσωμική
19:00
20:00

Mommy and body gym
19:00
20:00

Ορθοσωμική
19:00
20:00
Mommy and body gym
19:00
20:00
Κυκλική Προπόνηση / TRX
19:30
20:30
- -
20:00 Pilates
20:00
21:00
Κυκλική Προπόνηση / Let's Band-Bosu
20:00
21:00
Pilates
20:00
21:00
Pilates Cardio
20:00
21:00
- - -
21:00 TRX (Άνδρες)
21:00
22:00
Yogilates
21:00
22:00
TRX (Άνδρες)
21:00
22:00
Yoga
21:00
22:00
- -  -
22:00 - - - - - - -