Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 - - - - -   -
10:00 - - - - - - -
11:00 Pilates
11:00
12:00
- Pilates Cardio
11:00
12:00
- Pilates
11:00
12:00
- -
12:00 - - - - - TRX (Άνδρες)
12:00
13:00
-
13:00 - - - - - - -
14:00 - - - - - - -
15:00 - - - - - - -
16:00 - TRX (Άνδρες)
16:00
17:00
- - - - -
17:00 - Aerial Yoga / Aerial Hoops kids
17:00
18:00
- Aerial Yoga / Aerial Hoops kids
17:00
18:00
Yoga Nidra (Αρχάριοι)
17:00
18:00
- -
18:00 Ορθοσωμική
18:00
19:00
Aerial Yoga / Aerial Hoops
18:00
19:00

Ορθοσωμική
18:00
19:00

Aerial Yoga / Aerial Hoops
18:00
19:00
- - -
19:00 TRX (Γυναίκες)
19:00
20:00

Yoga
19:00
20:00

Total Body
19:00
20:00
Yoga
19:00
20:00
TRX
19:30
20:30
- -
20:00 Pilates
20:00
21:00
Κυκλική Προπόνηση
20:00
21:00
Pilates
20:00
21:00
Pilates Cardio
20:00
21:00
Ορθοσωμική
20:00
21:00
- -
21:00 - - - - - -  -
22:00 - - - - - - -